Αναγνώστες

23.12.10

Ερχεται η ώρα των περικοπων και στις εισηγμένες "ΔΕΚΟ"

Ερχεται η ώρα των περικοπων και στις εισηγμένες "ΔΕΚΟ"Ερχεται η ώρα των περικοπων και στις εισηγμένες Ψαλίδι στις αποδοχές και των εργαζομένων στις εισηγμένες και συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο έχει ένα σημαντικό ποσοστό συμμετοχής, επιφέρει η κυβέρνηση.
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου απέστειλε επιστολές στις διοικήσεις τους, με τις οποίες ζητεί να ληφθούν πρωτοβουλίες προσαρμογής του συνολικού κόστους μισθοδοσίας στον βαθμό που δεν συνάδουν με τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τη συνεπή συμπεριφορά του Δημοσίου ως μετόχου.
Στις επιστολές υπογραμμίζονται οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση για τον ορθολογικό περιορισμό της σπατάλης, αλλά και για την εναρμόνιση των μισθών στις ΔΕΚΟ με αυτούς της υπόλοιπης οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία και την ανάγκη να συμβάλουν όλοι στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε και από δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες είχαν ήδη εφαρμοσθεί μισθολογικές περικοπές με τον νόμο του περασμένου Μαρτίου (Ν. 3833/15-3-2010) να προβούν αντίστοιχα σε πρωτοβουλίες που θα εξορθολογίζουν περαιτέρω τη χρήση πόρων, λειτουργικών εξόδων και μισθοδοσίας, συνεκτιμώντας ωστόσο τη μείωση των αποδοχών που είχε ήδη εφαρμοστεί. Ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογραμμίζει ότι θα ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου του ελληνικού Δημοσίου στις γενικές συνελεύσεις όλων των εταιρειών που εξαιρέθηκαν από τον πρόσφατο Νόμο 3899/2010 περί ΔΕΚΟ, προκειμένου οποιαδήποτε πρόταση για μισθούς να συμβαδίζει με τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται πως το Δημόσιο είναι μεγαλομέτοχος σε σειρά εισηγμένων επιχειρήσεων, όπως σε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ.
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις ΔΕΚΟ προβλέπουν μισθολογικό πλαφόν 4.000 ευρώ αλλά και μειώσεις μισθών μέχρι και 25% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε μία προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσής τους και ορθολογικότερης διαχείρισης του προσωπικού έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για εξοικονόμηση πόρων ύψους 800 εκατ. ευρώ το 2011. Συγκεκριμένα:

Για την αυστηρότερη παρακολούθηση των μεγεθών τους, την οικονομική εποπτεία όλων των ΔΕΚΟ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών, αφήνοντας τη λειτουργική μόνον εποπτεία στα καθ� ύλην αρμόδια υπουργεία. Ετσι, μεταξύ των «νέων» επιχειρήσεων που θα υπάγονται στην οικονομική εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών εντάσσονται το Αττικό Μετρό, η Εγνατία Οδός, η ΕΡΤ, η Κτηματολόγιο ΑΕ και το ΤΡΑΜ. Πέραν αυτών, στον κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις προσμετρούνται και οι μετατάξεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον στενό δημόσιο τομέα, ενώ μειώνονται κατά 15% οι συμβάσεις έργου.

Ανάλογο πνεύμα διέπει και τις σκληρές ρυθμίσεις για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, οι εργαζόμενοι της οποίας θα δουν μείωση αποδοχών κατά 10% για αμοιβές άνω των 1.800 ευρώ, κατάργηση επιδομάτων αλλά μεταφορά των 700 επιτυχόντων από τον περιβόητο διαγωνισμό της ΑΤΕ στο ΙΚΑ!

Ο νόμος περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις διοικητικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε τομείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής και ρυθμίσεις για την πολιτική προσλήψεων του δημοσίου τομέα.


Η ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εισοδηματική πολιτική για τις ΔΕΚΟ από την 1η Ιανουαρίου 2011 ρυθμίζεται ως εξής:
- Θέσπιση ανώτατου πλαφόν 4.000 ευρώ τον μήνα (μικτά) υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση. Εξαιρούνται πρόεδροι, διοικητές και διευθύνοντες σύμβουλοι (για τους οποίους ισχύει το πλαφόν που είχε οριστεί με τον Νόμο 3833/2010). Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου το 10% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ συνολικά.

- Μείωση αποδοχών κατά 10% σε αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ τον μήνα (μικτά). Απαλλάσσονται τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά προοδευτικά (ξεκινώντας από οριακές μειώσεις στις αποδοχές και φτάνοντας στη μέγιστη μείωση του 10%) σε περίπου 89% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 11% των υπαλλήλων ΔΕΚΟ έχουν μηνιαίες μικτές αποδοχές κάτω από 1.800 ευρώ.

- Θέσπιση ανώτατης δαπάνης 10% επί των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας για αμοιβές όπως υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, εκτός έδρας, οδοιπορικών, καθώς και εργασίας τις εξαιρέσιμες ημέρες. Η ρύθμιση αυτή θα επηρεάσει τους υπαλλήλους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα κατανείμει τις αμοιβές.

- Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών ενός εργαζομένου 25%.
Παράλληλα, προβλέπεται η βελτίωση του πλαισίου οικονομικής εποπτείας των ΔΕΚΟ, ώστε να ελεγχθεί το μέγεθος των ελλειμμάτων που επιβαρύνουν άμεσα και έμμεσα τον τακτικό προϋπολογισμό, να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία στην οικονομική τους διαχείριση. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

- Κατάργηση των εξαιρέσεων και επέκταση εφαρμογής του Νόμου 3429/2005.

- Ενταξη στο πεδίο εποπτείας του υπουργείου Οικονομικών των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ που υπάγονται στη γενική κυβέρνηση (η ένταξη αυτή αφορά μόνο στο σκέλος της οικονομικής τους εποπτείας, η λειτουργική εποπτεία παραμένει στα καθ� ύλην αρμόδια υπουργεία).

- Υποβολή τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές και δυνατότητα επιβολής της υποχρέωσης για συνεπή παροχή οικονομικών δεδομένων στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ακόμη και με διακοπή της χρηματοδότησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

- Εκκαθάριση αρχείου ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, με τη διαγραφή των οφειλών ανεπίδεκτων εισπράξεως.

- Ρύθμιση θεμάτων μισθοδοσίας μέχρι τον Απρίλιο του 2011 του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάσσεται στις Περιφέρειες ή στους «Καλλικρατικούς» δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011.

- Ρύθμιση θεμάτων ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των οργάνων της.


http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1398084&nt=103

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

fm-1 News

News live !

Econews live news gr