Αναγνώστες

9.1.11

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
 Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 17.30 συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το νεοεκλεγέν δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχιακού μεγάρου στη Σπερχειάδα.
Προεδρεύων στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο δημοτικός σύμβουλος Κυριαζής Γεώργιος, πρώτος σε ψήφους στον συνδυασμό της πλειοψηφίας.
Χρέη ειδικού γραμματέα αντέθηκαν στον δημοτικό υπάλληλο Παναγιώτη Καραγεώργο.
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2011-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/10.
Υπήρξε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 25.
Από το συνδυασμό της πλειοψηφίας προτάθηκε για Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραντζίκος Γεώργιος, από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας προτάθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λάμπρου Ευάγγελος για Αντιπρόεδρος, από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας προτάθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Διαμαντής Νικόλαος για Γραμματέας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογή του Προεδρείου από το σύνολο των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων.
Και οι τρείς προταθέντες ακλέχθησαν με 24 ψήφους υπέρ και 1 λευκό.
Ο επικεφαλής της παράταξης "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" Ράμμος Παναγιώτης δεν θέλησε να προταθεί γιά τη θέση του Γραμματέα, δηλώνοντας ότι με την πράξη αυτή και τη λευκή του ψήφο θέλει
να καταδείξει την αντίθεσή του στο εκλογικό σύστημα που νοθεύει την εκπροσώπηση και τη λαική βούληση και δήλωσε ότι τιμά και εμπιστεύεται τους υποψηφίους.
Στη συνέχεια το νέο Προεδείο ανέλαβε καθήκοντα προκειμένου να γίνει η διαδικασία εκλογής μελών των επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής.

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχθησαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας οι:
Κυριαζής Γεώργιος με 23 ψήφους
Κανέλλος Βασίλειος με 22 ψήφους
Γιαννακόπουλος Γεώργιος με 22 ψήφους
Μπότσης Βασίλειος με 19 ψήφους.
Από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας οι:
Κοντογεώργιος Παναγιώτης με 23 ψήφους
Τσώνος Ανδρέας με 21 ψήφους.
Αναπληρωματικά μέλη στην Ο.Ε. εκλέχθησαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας οι:
Φύκας Δημήτριος με 22 ψήφους
Λιάγκας Γεώργιος με 20 ψήφους
Αντωνίου Ευάγγελος με 19 ψήφους
Από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας οι:
Χαντζής Γεώργιος με 22 ψήφους
Διαμαντής Νικόλαος με 21 ψήφους.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχθησαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας οι:
Κυργιόπουλος Διονύσιος με 21 ψήφους
Μέρρας Κωνσταντίνος με 20 ψήφους
Φαρρής Αθανάσιος με 19 ψήφους
Καραγκούνης Αθανάσιος με 18 ψήφους.
Από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας οι:
Κότσαλος Κωνσταντίνος με 21 ψήφους
Διαμαντής Νικόλαος με 19 ψήφους.
Αναπληρωματικά μέλη στην Ε.Π.Ζ. εκλέχθησαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας οι:
Τσιαντός Ηλίας με 19 ψήφους
Αντωνίου Ευάγγελος με 16 ψήφους
Μπίτος Ηλίας με 15 ψήφους
Από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας οι:
Μίχου Μαρία με 22 ψήφους
Τσώνος Ανδρέας με 20 ψήφους.
σε όλες τις ψηφοφορίες το σύνολο των ψηφισάντων ήταν 26 και υπήρχε 1 λευκό.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, έληξε η συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

fm-1 News

News live !

Econews live news gr