Αναγνώστες

9.2.11

Σε δύο εβδοµάδες η απόσυρση ΙΧ

Σε δύο εβδοµάδες η απόσυρση ΙΧ

Από 300 έως 5.000 ευρώ το κέρδος για τους αγοραστές - φιλί ζωής για την αγορά αυτοκινήτου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011
Το φιλί της ζωής αναµένεται να δώσει στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου η εφαρµογή του µέτρουτης απόσυρσης, που υπολογίζεται νατεθεί σε ισχύ σε περίπου δύο εβδοµάδες. Οιεισαγωγείς αυτοκινήτων τονίζουν ότι η αγορά πάγωσε µετά την ανακοίνωση του µέτρου στις αρχές ∆εκεµβρίου 2010, οι πωλήσεις γίνονται µε το σταγονόµετρο, καθώς ένας µεγάλος αριθµός πελατώνβρίσκεται στον θάλαµο αναµονής και περιµένει να επωφεληθεί από τις µειωµένες τιµές. Τα αποσυρόµενα οχήµατα πρέπει να είναι ηλικίας 12 ετών και παλαιότερα µε άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/1998, ενώ θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας από τους κατόχους τους. Σε όποιον αποσύρει ένα τέτοιο µοντέλο δίνεταιως κίνητρο για την αγορά του νέου αυτοκινήτου η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης σε ποσοστό από 50%έως 100% ανάλογα µε τον κυβισµό του κινητήρα και µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται τουλάχιστον οι προδιαγραφές εκποµπής ρύπων Euro 5. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ.
Συγκεκριµένα απαλλάσσονται εντελώς από τα τέλη ταξινόµησης τα µοντέλα έως 900 κ.εκ. για φορολογητέα αξία έως 6.000 ευρώ, ενώ το ίδιο ισχύει και γιατα Ι.Χ. από 901 έως 1.400 κ.εκ. µε φορολογητέα αξία έως 8.000 ευρώ. Γιατα αυτοκίνητα µε κυβισµό από 1.401 έως 1.600 κ.εκ.

προβλέπεται µείωση του τέλους ταξινόµησης κατά 65% µε φορολογητέα αξία έως 11.000 ευρώ, γιαµοντέλα 1.600 έως 2.000 κ.εκ. ισχύει 50% µείωση του τέλους ταξινόµησης. για φορολογητέες αξίες µέχρι 14.000 ευρώ. Να σηµειώσουµε ότι φορολογητέα αξία είναι η εργοστασιακή τιµήτου αυτοκινήτου, την οποία γνωρίζει µόνον ο εισαγωγέας και το τελωνείο,συν το κόστος µεταφοράς του οχήµατος,ενώ για φορολογητέες αξίεςπάνω από τα προαναφερόµενα όρια υπολογίζεται κανονικά το τέλος ταξινόµησης. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ.
Το όφελος του καταναλωτή διαφέρει ανάλογα µε τον κυβισµό του νέου αυτοκινήτου και την εργοστασιακή αξία του.Ετσι για τα µοντέλα έως 900 κ.εκ. µπορεί νακερδίσει έως 300 ευρώ,από 901 έως1.400

κ.εκ. θα έχει όφελοςέως 960 ευρώ, από 1.41

0 έως 1.600

κ.εκ. θα πληρώσει έως 1.43

0 ευρώ λιγότερα, από 1.

601 έως 1.

800 κ.εκ.θα γλιτώσει έως 2.100 ευρώ, ενώ η ση µαντικότερη µείωση καταγράφεται στην κατηγορία µοντέλων 1.801 έως 2.000 κ.εκ. µεµειώσεις τιµών έως 2.800 ευρώ.

Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ. Ακόµη σηµαντικότερα θα είναι τα οφέλη για ορισµέναµοντέλα µε εργοστασιακές τιµές µεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ,καθώς απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελείας 10% επί της φορολογητέαςαξίας τους, ο οποίοςθα υπολογίζεται πλέον για φορολογητέες αξίες πάνω από 20.000 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να ξεπεράσει το συνολικό κέρδος του αγοραστή ακόµη και τις 5.000 ευρώ, αν συνυπολογίσουµε την απόσυρση και την απαλλαγή από τον φόρο πολυτελείας. Θα συνεχιστεί επίσης οπόλεµος των ειδικών προσφορών και τωνεκπτώσεων µεταξύ των εταιρειών για την προσέλκυση πελατών.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4617114

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

fm-1 News

News live !

Econews live news gr